Hållfasthet

Våra två in-line system för hållfasthetssortering används av sågverk världen över. Vi är också marknadsledande i Sverige och Norden inom hållfasthetsmätning.

Våra produkter används för att stärka konkurrenskraft på sågverkens befintliga marknader och för att öppna nya möjligheter till export. De kan användas i en bredd av funktioner – från råsortering till vidareförädling i hyvlerier och tillverkning av KL-trä och limträ.

Systemen är godkända enligt standarder för virkeskvalitet i Europa, Nordamerika, Japan, Australien och Nya Zeeland samt i de länder där dessa är accepterade. Dessutom bidrar de till ett bättre optimerat utbyte.

Fördelar med vårt akustiska system:

  • En bättre bedömning av hållfasthet för mixade regioner och träslag än det som kamerabaserade system kan erbjuda.
  • Systemen använder sig av en elhammare och nyttjar inte dyr tryckluft.
  • Upp till 4 mikrofoner gör att mätningen för breda dimensioner blir mer exakt än vid mätning som baseras på enstaka mätpunkter.
  • Precigrader kan användas för densitetsmätning och hållfasthetssortering på ”rått virke” dvs för torkning, vilket bidrar till en optimerad produktion.

Vilket system behöver du?
Våra två system för hållfasthetssortering levererar högt utbyte och finns installerade på över 200 olika platser världen över. Här ser du en enkel översikt av leveransen i Dynagrade och Precigrader. Vi erbjuder off-line system MT250.

Hållbarhet
Genom att använda våra lösningar skapas förutsättningar för slutprodukter som ger starkare bidrag till den hållbara omställningen. Detta genom att kvalitetsklassningen ger bättre möjlighet att använda varje del av råvaran på rätt sätt. Det leder till bättre optimerade byggdelar, högre kvalitet och ökad konkurrenskraft för produkter av trä.

Jämförelsetabell
Dynagrade Precigrader
Dimensioner
Tjocklek 19-110 mm 19-110 mm
Bredd 60-300 mm 60-300 mm
Längd 1200-7200 mm 1200-7200 mm
Typer
Sågat X X
Hyvlat X X
Rått X
Torkat X X
Utrymmeskrav <2 meter <2 meter
Mätetal
Kvalitetsklass X X
Sorteringsparameter X X
Längd X X
Dimension X
Densitet X
E-modul X
Produkter / Hållfasthet

Mer om hållfasthetssortering

Dynagrade och Precigrader erbjuds även i twin-lösningar för hyvlerier. Det möjliggör att sortering kan ske antingen före eller efter en hyvel med ett system. På så sätt kan virke som inte skall klyvas, sorteras före hyveln, medan virke som klyvs i hyveln kan klassificeras efter hyveln.