Maskinell hållfasthetssortering (E-Modul)
Precigrader

Maskinell hållfasthetssortering med Precigrader görs genom noggrann bestämning av E–modul och densitet hos trä för varje virkesstycke som passerar Precigrader, i takter upp till 260 bit/min. Maskinell hållfasthetssortering av virke genom bestämning av E-modul kan göras enligt flera produktstandarder. Typiska klasser i Europa är C18, C24, TR26 (UK) och C30 och i Nordamerika MSR-klasser såsom 1650 och 2100. I många fall är E-modul för trä en avgörande parameter för en viss hållfasthetsklass och råvara. Detta och det starka sambandet till hållfasthet hos trä gör Precigrader till en optimal lösning för hållfasthetssortering.

Ange ditt telefonnummer eller E-postadress nedan, så kontaktar vi dig så fort vi kan. Dina uppgifter sparas efter kontakt enbart efter ditt medgivande.

Noggrann bestämning av E-modul och densitet

Precigrader tar tillvara träråvarans potential på absolut bästa sätt genom en noggrann hållfasthetssortering.  Uppmätt dynamisk E-modul för trä ger ett noggrant estimat av statisk E-modul och hållfasthet för trä i varje virkesstycke. En noggrant uppmätt densitet ges tillsammans med hållfasthetsklass och E-modul som utdata till det mottagande styrsystemet.

Enkel och kostnadseffektiv hållfasthetssortering i tvärtransporterande linjer

Precigrader hållfasthetssorterar konstruktionsvirke och limträlamell, och installeras enkelt i tvärtransporterande linjer. Precigrader medger en effektiv sortering direkt i justerverk och hyvlerier. Utrymmeskravet är mindre än 2 meter av linjen. Den höga kapaciteten om upp till 260 medbringare per minut uppfyller kraven hos de flesta potentiella kunder.

Läs mer »

Ett tryggt och beprövat system – enkel och pålitlig mätprincip

Den dynamiska mättekniken baseras bland annat på den långa erfarenheten med Dynagrade, som installerades redan 1997. Det första Precigrader-systemet installerades 2006, vartefter miljoner plankor har passerat också denna systemtyp. Patent hörande till systemet finns i flera olika länder. En fjäderbelastad hammarmekanism aktiveras genom virkets tvärtransport. Vibrationerna som uppstår av hammarslaget fångas upp med hjälp av mikrofoner. Samtidigt sker mätning av längd och densitet. Virket vilar på särskilda glidstöd under själva mätningen. Systemet har få rörliga delar samt enbart passiva komponenter; faktorer som bidrar till systemets höga grad av tillgänglighet och låga servicekostnader.

Tillämpbarhet

Precigrader är utformad och godkänd för att uppfylla krav för hållfasthetssortering enligt flera olika standarder, såsom EN 14081 (klasser C24, C30, etc) som möjliggör CE-märkning i Europa, och MSR-sortering i Nordamerika (klasser 1650Fb*, 2100Fb*, etc.), samt för produktion av limträlameller enligt JAS för den japanska marknaden (klasser L125, L140, etc). Precigrader kan även användas för annan produktionskontroll där E-modul och/eller densitet för trä är i fokus snarare än hållfasthetssortering.

Visa mindre

Precigrader är baserad på mätning av resonansfrekvens, längd och densitet. Den har utformats för att vara robust, enkel att använda och för ett brett spektrum av tillämpningar för olika typer av klassificeringar. Huvudsakliga förutsättningar 1):

  • Virkesdimension och längd: Tjocklek: 19-110 mm Bredd: 60-300 mm Längd: från 1200 till 7200 mm
  • Sågat eller hyvlat virke
  • Rått eller torkat virke, rätvinkligt renkapat
  • Utrymmeskrav: mindre än 2 meter av en medbringarförsedd tvärtransportör
  • Klass, E-modul, densitet, längd och dimension skickas via RS232-gränssnittet, alt. via TCP/IP.

Mer detaljerad information kan erbjuds potentiella kunder. För kontakt info, besök vår kontaktsida.

1) Förutsättningar är i viss mån kopplade till träslag, regioner och godkännanden enligt olika standarder. Längdintervallet begränsas av räckvidden 4800 mm, dvs intervall medges från 1200-6000 mm upp till 2400-7200 mm.

Precigrader har installerats på många sågverk i Belgien, Finland, Norge, Sverige och Tyskland. Några referenser är:

Precigrader är baserad på Dynagrade-tekniken. Observera att vissa av länkarna kan bli inaktuella. Om så är fallet, skicka oss gärna ett e-mail.

Kontakta oss

Danmark, Norge & Sverige

Finland, Estland, Lettland, Litauen, Polen & Ryssland

Storbritannien & Irland

Kanada & USA

Schweiz, Tyskland & Österrike

Frankrike & Belgien

Japan

Chile, Brasilien & Argentina