Dynagrade och Precigrader sorterar för C16 till C40

Hållfasthetsklasser för konstruktionsvirke.

Tabellen visar några vanliga klasser enligt europeiska standarden EN14080/EN14081.

Klasser i hållfasthetssortering
Hållfasthetsklasser

Maskinell hållfasthetssortering med Dynagrade och Precigrader är en kostnadseffektiv metod för att sortera ditt virke i vedertagna kvalitetsklasser, såsom C16, C18, C24, C30, T15, T22, MSR 1650, L125, MGP10 etc. Maskinell hållfasthetssortering av virke kan göras enligt flera produktstandarder. Dynalyse produkter kan hållfasthetssortera för de flesta klasserna i världen: EN-klasser i Europa, MSR-klasser i Nordamerika, MGP-klasser i Australien och JAS-klasser i Japan. Vi är specialister inom området sedan över 25 år och kan de flesta standarder i världen samt vilka marknadsmöjligheter dessa kan ge för er.

Hållfasthetsklass C14

Hållfasthetsklass C14 används som väggreglar i bärande inner- och ytterväggar där kraven på deformation inte är höga.

C14 är en hållfasthetsklass där egenskaper, som påverkar konstruktionsvirkets hållfasthet och deformation, är tillåtna i stor omfattning.

Konstruktionsvirke i hållfasthetsklass C14 lagerförs av de flesta bygg- och trävaruhandlare men ofta endast i klena dimensioner utom i impregnerat virke där även grova dimensioner lagerförs.

Hållfasthetsklass C18

Hållfasthetsklass C18 kan användas för bärande konstruktioner som inte kräver hög hållfasthet eller där det är möjligt att använda grova dimensioner alternativt korta längder. Hållfasthetsklassen kan också användas som väggreglar för bärande konstruktioner om kraven på deformation  inte  är höga.

C18 är en hållfasthetsklass där egenskaper, som påverkar konstruktionsvirkets hållfasthet, är tillåtna i moderat omfattning. Deformation är tillåten i betydligt större omfattning än i hållfasthets- klasserna C24 och C30.

Hållfasthetsklass C24

Hållfasthetsklass C24 används i bärande konstruktioner som kräver hög hållfasthet, till exempel takstolar och bjälklag. C24 är en hållfasthetsklass där egenskaper, som påverkar konstruktionsvirkets hållfasthet och deformation, är tillåtna i liten omfattning.

Denna hållfasthetsklass sorteras normalt inte samtidigt med C30. Det innebär att den innehåller hållfasthetsklassen C24 eller högre.

Hållfasthetsklass C30

Hållfasthetsklass C30 är lämpad för bärande konstruktioner som  kräver hög hållfasthet där man inte kan använda grova dimensioner. C30 är en hållfasthetsklass där egenskaper, som påverkar konstruktionsvirkets hållfasthet och deformation, är tillåtna i liten omfattning.

Hållfasthetsklass C30 är en homogen kvalitet med litet omfång. Konstruktionsvirke i hållfasthetsklass C30 lagerförs sällan.

Kontakta oss

Danmark, Norge & Sverige

Finland, Estland, Lettland, Litauen, Polen & Ryssland

USA

Schweiz, Tyskland & Österrike

Kanada