Maskinell hållfasthetssortering
Dynagrade

Maskinell hållfasthetssortering med Dynagrade är en kostnadseffektiv metod för att sortera ditt virke i vedertagna kvalitetsklasser, såsom C16, C18, C24, etc. Maskinell hållfasthetssortering av virke kan göras enligt flera produktstandarder. Vanligt förekommande klasser i Europa är klasserna C18, C24 och C30 och i Nordamerika MSR-klasser såsom 1650 och 2100.

Ange ditt telefonnummer eller E-postadress nedan, så kontaktar vi dig så fort vi kan. Dina uppgifter sparas efter kontakt enbart efter ditt medgivande.

Snabb och rationell hållfasthetssortering för tvärtransport

Dynagrade är en utrustning för hållfasthetssortering av virke, som enkelt installeras vid tvärtransporterande linjer; såsom i justerverk och hyvlerier. Utrymmet som krävs av installationen är mindre än 2 meter av banans längd. Den maximala kapaciteten om 240 medbringare per minut uppfyller de flesta kunders prestandakrav.

Läs mer »

Enkel mätprincip

A fjäderuppspänd stöt-mekanism (en slags hammare) i huvudenheten aktiveras av virkets tvärtransport. Hammarslaget genererar vibrationer i virket; ljudet som då alstras fångas upp av mikrofoner. Samtidigt mäts virkets längd av en laser-baserad längdmätare, alternativt tas in från styrsystemet. Virket ligger på särskilda rullstöd under själva mätningen, som görs under kontinuerlig drift.

Dynagrade är kompakt, robust, enkel att installera och att använda

Dynagrade kräver litet utrymme och har få rörliga delar och ingen drivning av något slag. Dessa egenskaper tillsammans med den tåliga utformningen gör att Dynagrade har hög tillgänglighet och låga underhållskostnader. En Dynagrade lever länge! Dynagrade kräver inga omställningar för olika dimensioner. Dynagrades sorteringsresultat uppvisar mycket hög repeterbarhet. Dynagrade har bevisat sin goda funktion i fler än 120 justerverk, hyvlerier och limträfabriker. Dynagrades unika lösning är patenterad i flera länder.

Bred acceptans

Dynagrade har testats och verifieras av olika oberoende provningsinstitut sedan 1996 för olika stnadarder. Dynagrade är godkänd enligt den europeiska standarden EN 14081 för maskinell hållfatshetssortering av konstruktionsvirke. Dynagrade är även godkänd i Kanada och USA. Dynagrade är också godkänd för sortering av limträlamell enligt europeisk standard och även japansk standard (JAS). Sortering i australienska MGP-klasser görs också idag i Europa för export till Australien.

Visa mindre

Dynagrade är baserad på mätning av resonansfrekvenser och längd. Den har utformats för att vara robust, enkel att använda och för ett brett spektrum av tillämpningar inom olika typer av klassificeringar. Huvudsakliga förutsättningar:

  • Virkesdimension och längd 1): Tjocklek 19-110 mm Bredd 60-300 mm Längd från 1200 till 7200 mm
  • Sågat eller hyvlat virke
  • Torkat virke, rätvinkligt renkapat
  • Utrymmeskrav: mindre än 2 meter av en medbringarförsedd tvärtransportör
  • Klass, sorteringsparameter och längd skickas via RS232-gränssnittet, alt. via TCP/IP.

1) Längdintervallet begränsas av räckvidden 4800 mm, dvs intervall från 1200-6000 mm upp till 2400-7200 mm. Standarder för maskinsortering kan begränsa dimension och längd för olika produkter och kvaliteter.

Dynagrade är installerad i fler än 120 linjer. Dessa är några exempel på kunder (med egna webbsidor):

Observera att vissa av länkarna kan bli inaktuella. Om så är fallet, skicka oss gärna ett e-mail.

Kontakta oss

Danmark, Norge & Sverige

Finland, Estland, Lettland, Litauen, Polen & Ryssland

Kanada & USA

Schweiz, Tyskland & Österrike