Hållfasthetssortering – Virke

Dynalyse erbjuder produkter för att industriellt sortera virke med avseende på hållfasthet, styvhet och densitet allt sedan 1995. Att sortera virke eller klassificera virke baserat på hållfasthet – så kallat hållfasthetssorterat virke – görs i Norden och övriga Europa till en hållfasthetsklass eller flera samtidigt såsom C24, C30 och motsvarande hållfasthetsklass för limträlamell (T14, T15 mfl), enligt EN14081. Att sortera virke i en hållfasthetsklass med avseende på hållfasthet, styvhet och densitet görs kostnadseffektivt med våra produkter Dynagrade och Precigrader. Precigrader ger en mycket precis mätning av styvhet som ofta kan vara den avgörande parametern i en sortering.

Läs mer »

Dynagrade och Precigrader erbjuds även i twin-lösningar för hyvleriet. En Dynagrade eller Precigrader twin-lösning innebär att sortering kan ske antingen före eller efter en hyvel med ett system. På så sätt kan virke som inte skall klyvas, sorteras före hyveln, medan virke som klyvs i hyveln kan klassificeras efter hyveln.

Dynagrade revolutionerade branschen med dess extremt kostnadseffektiva lösning för att effektivt sortera virke i en viss hållfasthetsklass. Idag är Dynagrade och den senare tillkomna Precigrader väldigt utvecklade för en effektiv klassning av hållfasthet och medger en ökad automationsgrad. Precigrader är lämplig för att sortera virke i krävande hållfasthetsklasser. Precigrader sorterar virke lika effektivt också för hållfasthetssortering av rått virke. För justerverk och hyvlerier kommer Dynagrade och Precigrader naturligt in med deras unikt kompakta lösningar. Både Dynagrade och Precigrader är godkända enligt EN 14081 för hållfasthetssortering av virke, med en mängd framtagna sorteringskombinationer i t ex hållfasthetsklass C24, C30 m fl. Förutom EN 14081 används de också för att sortera virke enligt standarder i Australien (MGP10, MGP12, MGP15), Japan (L-klasser), Kanada (MSR), Nya Zeeland och USA (MSR). MT250 används för kundens egna lab-tester i samband med hållfasthetssortering och verifierande provning av hållfasthet och E-modul enligt vissa länders standarder (EN 14081 m. fl). Data Report sammanställer sorteringsresultat till en helt digital rapport.

Vi på Dynalyse har en mycket gedigen kunskap och lång erfarenhet kring hållfasthetssortering av virke och de flesta standarder kring detta, såsom EN 14081 för Europa. Men även för export från Europa till exempelvis Australien (MGP-klasser), där vi kan bistå i fler delar av processen samt provriggen MT250 för detta.

Läs mer om hållfasthetsklasser!

Visa mindre

Dynagrade hållfasthetssortering i höga takter

Dynagrade

Läs mer
Precigrader hållfasthetssortering i tvärmatande linje

Precigrader

Läs mer
MT250 böjprovare för träproducenter och lab

MT250

Läs mer
Dynalyse DataReport för digital loggning av sorteringsresultet

DataReport

Läs mer