Fuktmätning för virke

Industriella fuktmätare

Dynalyse erbjuder Finna Sensors serie med beröringsfria fuktmätare, MC PRO. De är robust konstruerade och ger mycket noggranna resultat med beröringsfri fuktmätning.

De fuktmätare vi erbjuder omfattar hela kedjan från nysågat virke till färdigtorkat virke, träkomponenter och material för bioenergi. Samtliga är optimerade för automatisk mätning i produktionslinjer.

För såglinjens råsortering erbjuder vi olika lösningar för att fuktklassa virket och bestämma en medelfuktkvot för en batch, paket eller liknanden. I en virkestork tillämpas med fördel fuktkvotsmätning med Kiln Scout för att säkerställa att rätt fuktkvot uppnås i virket. För fuktkvotsmätning i justerverk, hyvlerier, limträlinjer och målerier kommer MC Pro 2400 eller 2500 naturligt in för att mäta virkets fuktkvot, larma för avvikelser och dokumentera körningar för uppföljning till det interna kvalitetssystemet och till virkets slutkunder. OMNIR är en fuktmätare som kan användas för mätning av virkets ytfukt för målning, samt för träbaserat material för bioenergi . Produkterna från Finna Sensors erbjuds av oss i Europa, och är i drift i hundratals industrier runt om i världen.

Hållbarhet
En säkerställd fuktkontroll säkerställer kvaliteten på träprodukter till slutkunder och kan också ge värdefull information tillbaka till torkarnas styrsystem. Tillsammans innebär det ett smartare och mer resurseffektivt sätt att producera träprodukter.

Produkter / Fuktmätning för virke