Fuktmätare
MC Pro 2500

MC Pro 2500 är en noggrann beröringsfri fuktmätare,som är enkel att driftsätta i längsmatande linjer. Den är godkänd för EN14080/EN15497: uppvisar dubbelt så hög noggrannhet jämfört med kraven. Den innovativa tekniken minimerar behov av kalibrering, tar hänsyn till virkets deformation samt temperatur.

Ange ditt telefonnummer eller E-postadress nedan, så kontaktar vi dig så fort vi kan. Dina uppgifter sparas efter kontakt enbart efter ditt medgivande.

Fuktkvotsmätning för längsmatning i hyvleri eller limträproduktion

MC Pro 2500 mäter automatiskt och rapporterar virkets fuktkvot i längsmatande linjer såsom hyvlerier; systemet använder en höghastighetsteknik som medger mätning i hastigheter åtminstone upp till 1000 m/min. MC Pro 2500 är ett noggrant system som mäter fuktkvot, virkestemperatur och virkets vertikala rörelse vid passagen. Som utdata kan väljas ett medelvärde/max-värde för hela virkesstycket och/eller varje uppmätt fuktvärde längs med virket (fuktprofil).

Finna Groups MC Pro 2500 har installerats i en mängd verk runt om i världen. Sammantaget finns fler än 450 fuktmätare för industriell in-line-mätning från Finna Group installerade.

Läs mer »


Fördelar

 • Beröringsfri givare
 • Mäter omgivningens klimat för att minimera behov av omkalibrering
 • Integreras enkelt i befintliga styrsystem
 • Tar hänsyn till virkets vertikala rörelse och dess temperatur
 • Certifierad för fuktkvotsmätning enligt EN-standard för limträ och fingerskarvning
 • Kapacitet upp till 1000 m/min

Visa mindre

MC Pro 2500 levererar fuktvärde(n) över RS232 (TCP/IP som option) med olika format, som bland annat inkluderar temperatur samt fuktvärden längs hela virkesstycket för generering av en fuktprofil längs hela biten. Den har också enkla digitala utgångar för 3 fuktgränser för direkt maskinstyrning, där max eller medelnivån används. PC-baserad användarvänlig mjukvara.
Driftsdata visas i diagram som sedan kan skapas rapporter för.
SQL-databas för lagring av data och hämtning av tidigare resultat.

 • Mätområde: torkat virke
 • Uppdateringsfrekvens; 60 värden per sekund
 • Upp till 120 lagrade produkter för automatval
 • Avstånd till mätobjekt: 25 mm + virkets deformation
 • Sensoryta: 310 x 560 mm
 • Sensorgap: 310 mm
 • Max matningshastighet över 1000 m/min
 • Noggrannhet inom 1% standardavvikelse
 • CE, RoHS

Kontakta oss

Danmark, Norge & Sverige

Finland, Estland, Lettland, Litauen, Polen & Ryssland

Storbritannien & Irland

Kanada & USA

Schweiz, Tyskland & Österrike

Frankrike & Belgien