Fuktmätare
MC Pro 2400

MC Pro 2400 är en noggrann beröringsfri fuktmätare,som är enkel att driftsätta i tvärmatande linjer. Den är godkänd för EN14080/EN15497: med dubbelt så hög noggrannhet jämfört med kraven. Den innovativa tekniken minimerar behov av kalibrering, tar hänsyn till virkets deformation samt temperatur.

Ange ditt telefonnummer eller E-postadress nedan, så kontaktar vi dig så fort vi kan. Dina uppgifter sparas efter kontakt enbart efter ditt medgivande.

Fuktkvotsmätning i tvärtransport i hyvleri, justerverk eller limträproduktion

MC Pro 2400 använder en innovativ pulsteknik för att göra multipla mätningar då en planka passerar över de beröringsfria givarna. Flera givare kan monteras så att virkets fuktkvot kan bestämmas längs hela virkesstycket för att bestämma leveransfuktkvot noggrant samt för att identifiera blöta delar (”wet pockets”) så att sådant virke kan sorteras bort eller trimmas.

Finna Groups MC Pro 2400 har installerats i en mängd verk runt om i världen. Sammantaget finns fler än 450 fuktmätare för industriell in-line-mätning från Finna Group installerade.

Läs mer »


Fördelar

 • Beröringsfria givare
 • Mäter omgivningens klimat för att minimera behov av omkalibrering
 • Integreras enkelt i befintliga styrsystem
 • Tar hänsyn till virkets deformation och temperatur
 • Certifierad för fuktkvotsmätning enligt EN-standard för limträ och fingerskarvning
 • Kapacitet över 200 medbringare/min

Visa mindre

MC Pro 2400 levererar fuktvärde(n) för 1 till 5 fuktsensorer över RS232 eller via TCP/IP (option). Utdata ges som fuktkvot (max eller medel per bit) och temperatur. Den har också enkla digitala utgångar för
4 fuktgränser för direkt maskinstyrning
PC-baserad användarvänlig mjukvara
Driftsdata visas i diagram som sedan kan skapas rapporter för.
SQL-databas för lagring av data och hämtning av tidigare resultat.

 • Mätområde: torkat virke
 • Uppdateringsfrekvens; 60 värden per sekund
 • Upp till 120 lagrade produkter för automatval
 • Avstånd till mätobjekt: 25 mm + virkets deformation
 • Längd per sensor: 410 mm eller 560 mm
 • Matningstakter över 200 bit/min
 • Noggrannhet inom 1% standardavvikelse
 • CE, RoHS

Kontakta oss

Danmark, Norge & Sverige

Finland, Estland, Lettland, Litauen, Polen & Ryssland

Storbritannien & Irland

Kanada & USA

Schweiz, Tyskland & Österrike

Frankrike & Belgien