Fuktmätare MC Pro 1500 för rått och torrt virke

Fuktmätare
MC Pro 1500

MC Pro 1500 klassificerar rått virke i 2-4 fuktklasser för att optimera efterföljande torkprocess. På så sätt fås virke med liknande fuktegenskaper i varje torksats, som därmed förbättrar torkprocessen och minskar spridning i det torkade virkets fuktkvot. Den totala torktiden blir oftast kortare jämfört med osorterat rått virke.

Ange ditt telefonnummer eller E-postadress nedan, så kontaktar vi dig så fort vi kan. Dina uppgifter sparas efter kontakt enbart efter ditt medgivande.

  Fuktkvotsklassning i sågverkets råsortering – torkoptimering

  MC Pro 1500 använder en innovativ pulsteknik för att göra multipla mätningar då en planka passerar över de beröringsfria givarna. Flera givare kan monteras bredvid varandra. Lämplig att använda för att klassificera virket i 2-3 olika fuktklasser inför torkning.

  Läs mer »


  Fördelar

  • Beröringsfria givare
  • Mäter omgivningens klimat för att minimera behov av omkalibrering
  • Integreras enkelt i befintliga styrsystem
  • Tar hänsyn till virkets deformation och temperatur
  • Kapacitet över 200 medbringare/min

  Visa mindre

  Integreras med befintligt styrsystem
  PC-baserad användarvänlig mjukvara
  Driftsdata visas i diagram som sedan kan skapas rapporter för.
  SQL-databas för lagring av data och hämtning av tidigare resulat.

  • Mätområden: rått virke
  • Uppdateringsfrekvens; 60 värden per sekund
  • Upp till 120 lagrade produkter för automatval
  • Avstånd till mätobjekt: 25 mm + virkets deformation
  • Längd per sensor: 410 mm eller 560 mm
  • Matningstakter upp til 250 bit/min
  • CE, RoHS

  Kontakta oss

  Danmark, Norge & Sverige

  Finland, Estland, Lettland, Litauen, Polen & Ryssland

  Storbritannien & Irland

  USA

  Schweiz, Tyskland & Österrike

  Frankrike & Belgien

  Kanada