Kontroll och dokumentation av fukt
GypsumControl

Gypsum Control är ett modulärt system för kontroll och dokumentation av fukt i en gipsproduktion från råvara till färdig skiva. Systemet kombinerar fuktmätaren Smart NIR 910 och Smart RF i de olika process-stegen.

Ange ditt telefonnummer eller E-postadress nedan, så kontaktar vi dig så fort vi kan. Dina uppgifter sparas efter kontakt enbart efter ditt medgivande.

Gypsum Control samlar in data från olika givare i gipsprocessen. Smart NIR används på den inkommande råvaran före torkning för att optimera torkprocessen och dess energianvänding. Även efter torkning kan NIR användas för att säkerställa att målfuktkvoten i materialet har uppnåtts. Smart RF används sedan i ugnen för gipsskivans härdning för att garantera rätt process, samt även för efterföljande kvalitetskontroll. Aktuell eller tidigare process sammanställs i ett PDF-dokument som kan lagras eller skrivas ut, som då visas som signerad av den som skapade filen.

  • För de ingående givarna,

se produktsidor för Smart NIR och Smart RF

  • Gemensamt lokalt nätverk för de olika givarna och huvudenhet
  • Tillhörande databas läggs in på önskad SQL-server,

Kontakta oss

Danmark, Norge & Sverige

Finland, Estland, Lettland, Litauen, Polen & Ryssland

Kanada & USA

Schweiz, Tyskland & Österrike