Fuktmätare – Pulver och granulat

Dynalyse erbjuder två fuktmätare Smart NIR och Smart RF för kontroll av fukt i produkter i form av pulver eller granulat såsom spannmål, nötter, kaffe, läkemedel, torrfoder, välling m fl samt råvara till tillverkning av gips och andra byggmaterial.

Smart NIR är en fuktmätare som kan användas för att kontrollera fukt i såväl öppna transportband som i slutna kanaler. Smart RF har en prob som gör den effektiv som fuktmätare för spannmål i silos och liknande. Men även Smart RF med plattor kan användas för passerande material. Fuktmätarna återfinns inom en mängd olika industrier där det är väsentligt att ha kontroll över faktisk andel fukt i spannmål, kaffe, tobak, gips, material för bioenergi, sand, djurfoder, restavfall från reningsverk, papper, etiketter, medicinska råvaror, livsmedelspulver mm. Att exempelvis använda fuktmätare för spannmål är väsentligt för att säkerställa kvaliteten och undvika skador i form av mögel och röta.

Fuktmätare från Finna Group erbjuds av oss i Europa.

Mc Pro 910 mäter effektivt fuktinnehåll i olika material

Smart NIR

Läs mer
Fuktmätande prob för granulat och pulver i behållare, blandare och silos

Smart RF

Läs mer