Fuktmätare – Pulver och granulat

Dynalyse erbjuder fuktmätaren OMNIR från Finna Sensors för kontroll av fukt i produkter i form av pulver eller granulat såsom spannmål, nötter, kaffe, läkemedel, torrfoder, välling m fl samt råvara till tillverkning av gips och andra byggmaterial.

OMNIR är en fuktmätare som kan användas för att kontrollera fukt i såväl öppna transportband som i slutna kanaler. Fuktmätaren återfinns inom en mängd olika industrier där det är väsentligt att ha kontroll över faktisk andel fukt i spannmål, kaffe, tobak, gips, material för bioenergi, sand, djurfoder, restavfall från reningsverk, papper, etiketter, medicinska råvaror, livsmedelspulver mm. Att exempelvis använda fuktmätare för spannmål är väsentligt för att säkerställa kvaliteten och undvika skador i form av mögel och röta.

Dynalyse Scanframe for panels, paper and webs

OMNIR

Läs mer