Unik industriell in-line färgmängdsmätning
Paint Control

Paint Control är ett nytt smart system från Dynalyse för att automatiskt tillförsäkra en optimal färgmängd i industriella målningslinjer. Paint Control är ett modulariserat system där även fuktmätning, mätning av klimat och temperatur kan ingå.

Ange ditt telefonnummer eller E-postadress nedan, så kontaktar vi dig så fort vi kan. Dina uppgifter sparas efter kontakt enbart efter ditt medgivande.

I Paint Control ingår olika sensorer beroende på målningslinjens utformning och specifikt behov av processkontroll och dokumentation (beroende på egenkontroll eller efterlevd industristandard).
Systemet syftar till dokumenterad god målningskvalitet samtidigt som
färgmängden optimeras. Paint Control hanterar all information och skickar vidare nödvändiga kontrollparametrar till styrsystem vid behov, alternativt ger varningsindikator för operatörer.

Paint Control levererar färgmängd och larmnivåer via TCP/IP. Larmutgångar som reläer finns också för direkt styrning av maskin eller liknande.
PC-baserad användarvänlig mjukvara
Driftsdata visas i diagram som sedan kan skapas rapporter för.
SQL-databas för lagring av data och hämtning av tidigare resultat.

  • Mätområde för färgmängd; beroende på tillämpning, men normalt upp till 200 g/m2
  • Noggrannhet; standardavvikelse typiskt inom 5-10 g/m2
  • Färgfördelning över ytan (option)
  • Upp till 4 målningsstationer kan hanteras i ett system
  • I system med flera givare används ett internt nätverk
  • Ytterligare givare som kan ingå i systemet: ytfuktmätare, fuktmätare genom tvärsnittet, luftfuktighet (rH), yttemperatur, rumstemperatur.
  • CE, RoHS

Kontakta oss

Danmark, Norge & Sverige

Finland, Estland, Lettland, Litauen, Polen & Ryssland

Kanada & USA

Schweiz, Tyskland & Österrike

Chile, Brasilien & Argentina