Dynalyse Scanframe for panels, paper and webs

Mätning av ytbeläggning samt fukt
Coat Weight Scanner

Dynalyse Coat Weight Scanner mäter kontinuerligt pålagd ytbeläggning (färg, lack, lim) eller fukt i materialet över en produktionsbredd upp till 6 meter. 

Coat Weight Scanner är noggrann, snabb, driftsäker och robust. Vanliga tillämpningar är mätning av ytbeläggning i konverteringslinjer för kartong och papper, golvmaterial, textiler och väv. Mätningen bestämmer pålagd vattenbaserad färg, lack eller lim, samt fukt i olika typer av material.

Ange ditt telefonnummer eller E-postadress nedan, så kontaktar vi dig så fort vi kan. Dina uppgifter sparas efter kontakt enbart efter ditt medgivande.

  Industriell scanner för mätning av ytbeläggning och fuktkvot

  Dynalyse Coat Weight Scanner är ett system för att effektivt bestämma pålagd tjocklek av vattenbaserad färg, lack eller lim. Mätningen görs tvärs över produktens bredd (golv, kartong, papper, väv mm) strax efter ytbeläggning. Scanningen görs med hastighet upp till 1 m/s över bredden i standardutförandet medan mätningen sker ca 25 gånger per sekund. Detta ger en snabb återkoppling till styrsystemet om pålagda mängden i medeltal är för långt från börsvärdet eller där finns en systematisk skillnad över produktens bredd.

  PLC-baserad mätram med möjlighet att direkt med annan PLC utbyta data över Profinet. PC-baserad användarvänlig mjukvara till själva sensorn.
  Driftsdata visas i diagram som sedan kan skapas rapporter för.
  SQL-databas för lagring av data och hämtning av tidigare resultat. Larm för olika avvikelsenivåer även via digitala reläer. IoT: larm för motor och sensorer. Justerbara rörelsemönster.

  • Avstånd från sensor till ytan som ska mätas; 230 mm ± 25 mm
  • Yta som mäts: 1 cm2 per tidsenhet
  • Maximalt djup: 1 mm
  • RS232, Profinet, TCP/IP och digitala reläer för larm
  • CE, RoHS

  Kontakta oss

  Huvudkontoret