Mätning av färgmängd

Applicering av rätt färgmängd är väsentligt för industriella målerier av såväl skäl kopplade till ekonomi som kvalitet hos den målade produkten. För detta ändamål erbjuder Dynalyse systemet Pain Control, ett system som används för processkontroll för att säkerställa rätt färgmängd på målad panel, lister eller motsvarande samt dokumentation.

I Paint Control ingår mätning av färgmängd samt olika tillval som är väsentliga för mätning och dokumentation. Förutom mätning av färgmängd är väsentliga parametrar exempelvis ingående fuktkvot och temperatur i trä, som kan mätas med MC Pro 2400 eller MC Pro 2500 för mätning av inkommande fuktkvot i hela tvärsnittet hos virke. MC Pro 910 erbjuds för mätning av ytfukt hos virke före målning. Dessa fuktmätare från Finna Group erbjuds av oss i Europa.

Paint Control integrerar all väsentlig information kring en viss process för en viss tid eller batch och lagrar denna för senare dokumentation. Det blir aldrig någon tvekan hos vare sig kund eller leverantör om processen för mätningen av färgmängd var korrekt eller inte.

Dynalyse har under flera år skaffat en gedigen kunskap kring olika färgtyper och målade produkter. Vi har testat ett flertal av förekommande färgtyper för industriellt bruk för att säkerställa en säker och effektiv färgmängdsmätning. Hör av er för just er tillämpning.

paintcontrol-webb

Paint Control

Läs mer