Densitet/vägning

Vi erbjuder effektiva verktyg för industriell råsortering med avseende på densitet genom våra produkter Densigrader och Weighter. Processen att torka virke industriellt med hjälp av en virkestork är en balansgång mellan att torka virket så kostnadseffektivt som möjligt och samtidigt inte skada virket genom att orsaka sprickor och formfel. Innan torkningen startar är aktuell fuktkvot hos virke en väsentlig parameter för en optimal torkprocess. Densigrader, som mäter densiteten i trä, och Weighter, som mäter virkets vikt, ger en virket en fuktklass inför torkning i en virkestork. Densigrader och Weighter kan med fördel också användas för att mäta densitet hos andra produkter av trä såsom torkat virke, där densitet vid leverans är viktig, exempelvis för vissa snickeriprodukter.

Hållbarhet
Med Densigrader skapas bättre möjligheter till en optimerad torkprocess, vilket innebär mindre övertorkning som leder till att virke ibland måste kasseras. Optimeringen säkerställer också en smartare energianvändning. Tillsammans är det två bidrag som en mer hållbar resursanvändning.

Produkter / Densitet/vägning