Densitet och vikt av virke – i hög takt

Vi erbjuder effektiva verktyg för industriell råsortering med avseende på densitet genom våra produkter Densigrader och Weighter. Processen att torka virke industriellt med hjälp av en virkestork är en balansgång mellan att torka virket så kostnadseffektivt som möjligt och samtidigt inte skada virket genom att orsaka sprickor och formfel. Innan torkningen startar är aktuell fuktkvot hos virke en väsentlig parameter för en optimal torkprocess. Densigrader, som mäter densiteten i trä, och Weighter, som mäter virkets vikt, ger en virket en fuktklass inför torkning i en virkestork. Densigrader och Weighter kan med fördel också användas för att mäta densitet hos andra produkter av trä såsom torkat virke, där densitet vid leverans är viktig, exempelvis för vissa snickeriprodukter.

Under torkningen av virke i en virkestork uppskattar man ofta fuktkvoten hos virket genom att mäta luftens relativa fukt tills man når önskad fuktkvot. Den faktiska fuktkvoten under torkprocessen kan effektivt mätas kontinuerligt med vår produkt Kiln Scout.

weighter_webb_1

Densigrader & Weighter

Läs mer
datareport_webb

DataReport

Läs mer