Densitet och vikt av virke – i hög takt

För råsortering, det vill säga sortering av rått (otorkat) virke, erbjuder vi effektiva verktyg för industriell sortering med avseende på fukt i trä med Densigrader och Weighter. Båda är noggranna i att mäta densitet eller vikt och ge en fuktklass inför torkning i en virkestork. Otorkat trä ger en skrymdensitet hos virke som är en funktion av faktisk densitet hos trä och fuktkvoten i virke. Densigrader och Weighter kan med fördel också användas för att mäta densitet hos andra produkter av trä såsom torkat virke, där densitet vid leverans är viktig, exempelvis för vissa snickeriprodukter. Densigrader tar fram skrymdensitet hos virke medan Weighter enbart levererar vikt hos ett stycke trä. Båda klarar takter på över 250 medbringare per minut. Kommunikation med styrsystem i sorteringsverk eller direkt styrning av grindar kan göras via olika gränssnitt. Data Report kan användas med Densigrader för att sammanställa sorteringsresultat till helt digitala rapporter.

Processen att torka virke industriellt är en balansgång mellan att torka virket så kostnadseffektivt som möjligt och samtidigt inte skada virket genom att orsaka sprickor och formfel. Innan torkningen startar är aktuell fuktkvot hos virke en väsentlig parameter för en optimal torkprocess – Densigrader och Weighter är verktyg för detta. Under torkningen uppskattar man ofta fuktkvot hos virke genom att mäta luftens relativa fukt tills man når önskad fuktkvot. Den faktiska fuktkvoten under torkprocessen kan effektivt mätas kontinuerligt med Kiln Scout.

weighter_webb_1

Densigrader & Weighter

Läs mer
datareport_webb

DataReport

Läs mer