Produkter

Hållfasthetssortering – virke

Dynalyse AB erbjuder produkter för hållfasthetssortering sedan 1995…

Läs mer

Densitet/vägning – virke

För råsorteringen kan vi erbjuda verktyg för torkoptimering med Densigrader/Weighter…

Läs mer

Fuktmätning – virke

MC Pro 1500 används för fuktklassning av rått virke inför torkning. I torkarna används med…

Läs mer

Fuktmätning – skivmaterial

Dynalyse AB erbjuder fuktmätarna Smart NIR och Smart RF som används för olika typer av…

Läs mer

Fuktmätning – pulver/granulat

Dynalyse AB erbjuder fuktmätarna Smart NIR och Smart RF som kan användas används för fuktkontroll…

Läs mer

Färgmängdsmätning

Dynalyse AB erbjuder systemet ’Paint Control’ för målerier. Systemet är modulärt och används…

Läs mer