Precigrader godkänd för sortering av Brittisk gran och sitka

Precigrader är nu godkänd för sortering av brittisk och irländsk gran och sitkagran enligt EN14081 för C-klasser.