Specialister inom kvalitetsmätning

Vi är specialister på mätning av nyckelegenskaper hos trä, från stock till vidareförädling.

Vi har mer än 25 års erfarenhet av att utveckla och erbjuda produkter för mätning av kvalitetsegenskaper som hållfasthet, densitet och fuktkvot. Sedan 1990-talet har vi varit en föregångare inom system för hållfasthetssortering inriktat mot skogsindustrin.

Genom egen teknisk utveckling, samarbete med akademi och våra kunder inom industrin har vi tagit fram produkter som används på sågverk och processindustrier runt om i hela världen. Våra lösningar har testats och verifierats av oberoende institut.

Vi kännetecknas av teknisk nyfikenhet och ett starkt intresse för produktutveckling. Genom långsiktiga relationer med kunder, och en internationell utblick utvecklar vi robusta och långsiktigt hållbara produkter som är väl anpassade för både våra och våra kunders olika marknader.

Vi representerar Finna Sensors i Europa och erbjuder deras fuktmätare för en mängd applikationer för sågverksindustrin.

En mer hållbar användning av råvaran
Våra produkter bidrar till att råvaran som växer i skogarna runt om i världen används bättre. När en större del av varje träd kan användas till rätt ändamål, så hjälper det både sågverk och skogsägare att utvecklas. När tillgången till skog och produkterna som skapas av den värderas högre blir den också ett ännu mer kraftfullt bidrag till den hållbara omställningen.

En del av Dacke Industri
Dynalyse är en del av Dacke Industri. Vi utgår från en gemensam uppförandekod samt dess visselblåsartjänst, som ger alla medarbetare i företagen möjlighet att rapportera en misstanke om ett allvarligt missförhållande, det vill säga en handling som strider mot de etiska riktlinjer som finns beskrivna i vår uppförandekod.