Optimera industriell torkning av virke

 

Dynalyse erbjuder flera verktyg i torksammanhang. Densigrader och Weighter används i råsorteringen för att fuktklassa virket för sortering i exempelvis 2 fuktklasser per vara och/eller bestämma medelfukten per fack. På det sättet får man ett bra ingående fuktvärde på det paket som ska till torken. I torken kan med fördel Kiln Scout användas för att avgöra att den  faktiska fuktkvoten i virket har nått målet – ingen övertorkning – ingen omstart av kammartorken om mer tid krävs! Kiln Scout kan användas i kammartork och vandringstork.