Dynalyse poof-loader MT250 kan nu också levereras med en skjuvtest-modul. Detta är särskilt lämpligt för att testa limfogar i limträ-relaterad produktionskontroll. MT250 har också uppdaterats för att använda en nätverksbaserad lösning mellan mätelektroniken och dess användarprogramvara som är installerad i en standard-PC (Win7 / 10).