Möjligheten för sågverk att leverera produkter med högre kvalitetsklasser är i hög grad outnyttjad. Sågverk som tar vara på den möjligheten kan både öka sin lönsamhet och stärka konkurrenskraften hos produkter av trä. Det menar Mikael Perstorper, adjungerad professor vid Karlstad Universitet och FoU-ansvarig hos Dynalyse, som håller ett seminarium i ämnet under Trä och Teknik i Göteborg.

– Med den noggranna maskinella sorteringstekniken i Precigrader kan så mycket som 40 procent av virket sorteras i kvalitetsklassen C40 med vanlig svensk råvara, en väsentligt högre kvalitetsklass än C24 som är helt dominerande i dag, berättare Mikael.

Mer än 90 procent av alla produkter sorteras i dag i klassen C24. Det är en tillräcklig klassning i många bärande konstruktioner och byggdelar där annat än bärförmåga är avgörande, som isoleringstjocklek. Men med C40 öppnas möjligheter för ett mer avancerat och materialsnålt träbyggande med högre konkurrenskraft. Virke klassat som C40 har 70 procent högre hållfasthet och 30 procent högre styvhet än C24-virke.

– I Sverige klarar det mesta virket i grunden kvalitetsklassen C27 osorterat, men det finns en stor spridning och när vi studerat kvaliteten som råvaran faktiskt håller så kan vi sortera ut mycket virke till en betydligt högre kvalitetsklass.

I dag finns relativt få produkter där högre kvalitetsklasser efterfrågas, med takstolar och limträ som exempel på undantag. I KL-trä används genomgående C24 vilket inte är optimalt.

– En stor fördel med en högre kvalitetsklass för byggandet handlar om att mindre material kan användas för att klara samma funktion, eller att samma bjälke kan klara större spännvidder. Det har förstås en ekonomisk aspekt men stärker också konkurrenskraften för trä då byggelementen kan bli slankare än vad de är i dag.

Den stora dominansen av C24 handlar också om att det är förenklande för sågverksproduktionen och viktiga distributionsled som exempelvis bygghandeln. Det finns därför ett motstånd mot att driva frågan om en noggrannare sortering i flera klasser.

– I takt med att fler vill använda produkter från skogen kommer vi att behöva ta tillvara träråvaran på ett smartare sätt. Varje träd som sågas ska nyttjas optimalt och då krävs en mer noggrann sortering, säger Mikael.

Perstorpers seminarium har titeln ”Högre kvalitet på konstruktionsvirke – en outnyttjad potential” och går att ta del av på Bygga i Trä-scenen, fredag den 2 september klockan 10.00.

 

Välkommen till vår monter B02:11där vi presenterar våra senaste produkter och lösningar för sågverksindustrin. Vi finns på mässan från starten den 30 augusti tills slutet den 2 september.

Saknar du biljett? Boka ditt kostnadsfria inträde: HÄR