Precigrader är nu godkänd för sortering av rått virke (ofruset) av olika träslag, enligt EN14081 för C-klasser.