Precigrader är nu godkänd för sortering av brittisk och irländsk gran och sitkagran enligt EN14081 för C-klasser.