LIGNA-mässan 30 maj – 3 juni

Vi och våra representanter deltar på många återkommande mässor i branschen i olika länder. Nu närmast kommer vi att närvara under LIGNA-mässan i Hannover 30 maj - 3 juni. LIGNA-mässan genomförs vartannat år och presenterar nyheter inom maskin och teknik för träbearbetande företag samt företag inom