CE och konstruktionsvirke

 

Från den 1 juli 2013 blir det obligatoriskt med CE-märkning av byggprodukter. Konstruktionsvirke, exempelvis C24, måste ha en prestandadeklaration och CE-märkning för att få säljas inom EU.

Våra system för maskinell hållfasthetssortering, Dynagrade och Precigrader, är sedan länge godkända för detta och vi bistår med rådgivning för att er produktion skall klara kraven.

Läs mer här >>