Vi och våra representanter deltar på många återkommande mässor i branschen i olika länder. Nu närmast kommer vi att närvara under LIGNA-mässan i Hannover 30 maj – 3 juni.

LIGNA-mässan genomförs vartannat år och presenterar nyheter inom maskin och teknik för träbearbetande företag samt företag inom skogsbruk, bioenergi och ytbehandling.

Välkommen att besöka oss i Hall 27 och monter B49!