Mycket är på agendan hos Dynalyse under våren.

Dynalyse deltar i flera mässor under våren, bland andra Montreal Wood Convention och Ligna (Hannover).

Vi levererar och installerar system i flera länder, förutom i Norden även i bland andra Chile och Frankrike.

Vi fortsätter att arbeta med kvalitets- och hållbarhetsmål, bland annat genom att arbeta för en effektiv användning av trä, genom bästa utbyte i hållfasthetssorteringen samt kontroll på fuktkvot i hela produktionskedjan. Vi deltar även i år i forskningsprojekt som berör råvaruoptimering.

Vi ser fram emot att möta nya och befintliga kunder och partners under våren och resten av året!