Alla våra produkter kan integreras med PLC på samma sätt. Idag kan vi använda Profinet, TCP/IP, RS232 och digitala reläer för att utbyta information med en PLC i en produktionslinje. Vi är också lyhörda för behov av andra sätt och fortsätter utveckla våra produkter för att enklare kunna integreras i befintliga och nya produktionslinjer.