Batteridäck på skeppet Vasa

 

Skeppet Vasas virkesegenskaper uppmätta

 

Skeppet Vasa förliste på sin jungfrufärd 1628 i Stockholms ström. Vasa bärgades 1961 och Vasamuseet i Stockholm visar nu upp ett unikt välbevarat skepp med få motsvarigheter i världen. Ekvirket har dock visat sig tagit skada av olika kemiska processer genom åren i bottenleran. Detta har lett till ökande deformationer av skrovet pga skeppets egen tyngd och nu behöver en ny stöttning anordnas.

Dynalyse AB engagerades därför nyligen av Vasamuseet för att mäta upp styvhetsegenskaperna hos fullstora ekplank från Vasa. Med vibrationsbaserad teknik kunde elasticitets- och skjuvmoduler bestämmas med hög noggrannhet på planken som tillfälligt frilagts för mätningen. Resultatet indikerade försvagade materialegenskaperna hos den ungefär 400 år gamla eken. Datan kommer att nyttjas inom projektet ”Stötta Vasa” vid designen av en ny stödstruktur. Att Dynalyse AB fick det förtroendefulla uppdraget är en frukt av den spetskompetens och erfarenhet som upparbetats inom vibrationsbaserad hållfasthetssortering av konstruktionsvirke.


Samarbetet med den mycket kunniga personalen på Vasamuseet var mycket gott – Nationalklenoden är i goda händer.

Länk till Vasamuséet: https://www.vasamuseet.se