Dynalyse stärker organisationen för tillväxt.

 

Dynalyse kommer att leverera ett starkt resultat 2021 och passar samtidigt på att göra organisationsförändringar.

Mats Wedell har gått in som ny vd och säljansvarig samtidigt som servicesidan stärks med en tekniker på heltid.

– Det känns glädjande att ta det här steget. Vi vill ta verksamheten till nästa nivå och fortsätter att investera i relationen till våra kunder, säger Mats.

Som ytterligare en del i förändringsarbetet kommer Mikael Perstorper, tidigare vd, att återknyta starkare till den akademiska delen som teknisk doktor. I september tillträdde Mikael rollen som adjungerad professor i byggteknik på Karlstads universitet med uppdrag att bygga upp deras trätekniska forskning i en anställning på 40 procent.

– Det här tycker vi också är positivt för Dynalyse. Mikael har en gedigen forskarbakgrund inom träteknik och kommer resterande tid att ägna sig åt att utveckla vårt erbjudande inom kvalitetssäkring av virke i samarbete med universitetet, säger Mats.

Med honom som ny vd kan Dynalyse lägga till ytterligare 25 års kompetens då han ansluter med stor erfarenhet från internationell försäljning inom automationsindustrin. Mats kommer att ha en viktig strategisk roll med stort fokus på säljfronten. Tillsammans med det övriga teamet ska de arbeta för att säkerställa en fortsatt positiv försäljningsutveckling och möta den större efterfrågan av Dynalyse produkter. Användarvänlighet och bra utbyte i det produkterna sorterar är något som många av användarna uppskattar.

Under 2021 har Dynalyse märkt en betydande ökning i försäljningen med kunder från British Colombia i Kanada till Sibirien.

– 2021 blir ett starkt år för oss och vi har utökat en redan stark kundlista. Jag känner mig trygg med att de förändringar vi genomför kommer stärka vår närvaro ute hos kunderna ytterligare. Tillgängligheten är redan i dag något som vi vet är mycket uppskattat, säger Mats.

Som ett led i serviceerbjudandet anställer Dynalyse serviceteknikern Pär Pärsson på 100 procent. Han har gedigen erfarenhet som egen företagare på servicesidan men går nu alltså in i Dynalyseteamet sedan den 1 november.

Dynalyse utvecklar, tillverkar och säljer innovativa produkter för sortering av virke inom sågverksindustrin. Företaget har sitt säte i Partille och bildades 1995 som ett groddföretag inom Chalmers och tack vare ett revolutionerande system som utvecklats genom åren har man i dag över 200 kunder världen över där alla de stora svenska sågverkskoncernerna ingår.