Professor Thomas Bader leder projektet ”Större konkurrenskraft för KL-träbaserade byggsystem genom effektiv konstruktion och reducerat kolavtryck” på Linnéuniversitet. Målet med detta projekt är att öka konkurrenskraften för korslimmat trä som framtidens konstruktionsmaterial och att därmed bidra till en grön omvandling av byggbranschen. Dynalyse och flera andra företag är industriella partners i projektet. I det ingår bland annat att köra virke igenom Precigrader som en del i att optimera KL-träpaneler. Mer om det fleråriga projektet finns att läsa här:

https://lnu.se/forskning/sok-forskning/forskningsprojekt/projekt-storre-konkurrenskraft-for-KL-trabaserade-byggsystem/