Dynalyse koncept för hållfasthetssortering har gett resonans i sågverksindustrin i 25 år. Vi lägger nu till ytterligare 25 års kompetens genom utnämningen av vår nye VD Mats Wedell, med stor erfarenhet från internationell försäljning inom automationsindustrin. Dynalyse fortsätter att accelerera och genljuda i branschen för att förbättra kvalitetssortering och produktionskontroll. Mats Wedell: ”Jag är mycket glad över att få arbeta tillsammans med vårt fantastiska team med deras spetskompetens inom virkessortering, träegenskaper och mätteknik för att ytterligare utveckla verksamheten. Användningen av mätsystem för att uppnå en hållbar och lönsam produktion med högt utbyte har aldrig varit viktigare, och jag är glad över att få vara en del av det ”.