Skivindustri

Dynalyse AB erbjuder fuktmätarna Smart NIR och Smart RF som används för olika typer av skivmaterial. Vilken som är lämplig för en viss tillämpning beror på olika faktorer. För gipsindustrin erbjuder vi ett samlat modulärt system Gypsum Control vilket de båda Smart-givarna kan ingå i olika omfattning från råvara till färdig gipsskiva.

Fuktmätare och system vid produktion av gips

GypsumControl

Läs mer
Mc Pro 910 mäter effektivt fuktinnehåll i olika material

Smart NIR

Läs mer
RF sensor i gipsproduktion

Smart RF

Läs mer