Industriella applikationer för sågverk – virkeskvalitet

Dynalyse AB erbjuder en rad produkter för mätning av virkeskvalitet i sågverk och andra träbearbetande industrier. Vi har varit aktiva i branschen sedan 1995, och är specialiserade på uppskattning av virkeskvalitet genom hållfasthetssortering och fuktmätning.

För råsorteringen kan vi erbjuda verktyg för torkoptimering med Densigrader/Weighter. Hållfasthetssortering för att bedöma virkeskvaliteten för rått virke görs med hjälp av Precigrader. God virkeskvalitet beror också på en optimal virkestorkning. I torkarna används med fördel Kiln Scout för att säkerställa rätt slutfuktkvot i virket. För kontroll av virkeskvalitet i justerverk och hyvlerier används Dynagrade och Precigrader för hållfasthetssorteringen. Fuktmätningen görs där med MC Pro 2400 eller 2500. MT250 används för kundens egna lab-tester i samband med hållfasthetssortering och verifierande provning enligt vissa länders standarder. Data Report sammanställer sorteringsresultat till en helt digital rapport och ger därmed en överskådlig bild över den rådande virkeskvaliteten.

dynagrade_webb

Dynagrade

Läs mer
precigrader_hr_webb

Precigrader

Läs mer
weighter_webb_1

Densigrader & Weighter

Läs mer
mt250_webb

MT250

Läs mer
mcpro1500-webb2

MC Pro 1500

Läs mer
mcpro2400-webb

MC Pro 2400

Läs mer
mcpro-2500-webb

MC Pro 2500

Läs mer
kilnscout-euro-webb

KilnScout

Läs mer
datareport_webb

DataReport

Läs mer