Industriella applikationer för sågverk – virkeskvalitet

Dynalyse AB erbjuder en rad produkter för mätning av virkeskvalitet i sågverk och andra träbearbetande industrier. Vi har varit aktiva i branschen sedan 1995, och är specialiserade på hållfasthetssortering och fuktmätning men även andra frågor kring virkeskvalitet.

För råsorteringen kan vi erbjuda verktyg för torkoptimering med Densigrader/Weighter samt Precigrader för hållfasthetssortering av rått virke. I torkarna används med fördel Kiln Scout för att säkerställa rätt slutfuktkvot i virket. God virkeskvalitet beror också på en optimal virkestorkning. För justerverk och hyvlerier kommer Dynagrade och Precigrader in för hållfasthetssorteringen, och fuktmätningen görs där med MC Pro 2400 eller 2500. MT250 används för kundens egna lab-tester i samband med hållfasthetssortering och verifierande provning enligt vissa länders standarder. Data Report sammanställer sorteringsresultat till en helt digital rapport.

dynagrade_webb

Dynagrade

Läs mer
precigrader_hr_webb

Precigrader

Läs mer
weighter_webb_1

Densigrader & Weighter

Läs mer
mt250_webb

MT250

Läs mer
mcpro1500-webb2

MC Pro 1500

Läs mer
mcpro2400-webb

MC Pro 2400

Läs mer
mcpro-2500-webb

MC Pro 2500

Läs mer
kilnscout-euro-webb

KilnScout

Läs mer
datareport_webb

DataReport

Läs mer