Papper

Dynalyse AB erbjuder fuktmätaren Smart NIR som används för fuktkontroll i pappersproduktion. Smart NIR är användbar i alla skeden av pappersframställningsprocessen, inklusive kontroll av pulp före massafabriken, av inkommande pulp före bearbetning samt av pappersprodukter som mottas och konverteras vid omvandlingsanläggningar. Smart NIR kan också användas för vattenbaserad beläggning och bestämning av beläggningens tjocklek.

910-webb

Smart NIR

Läs mer