Målerier/Ytbeläggning

Dynalyse AB erbjuder systemen ’Coat Weight Scanner’ och ’Paint Control’ för målerier och linjer för ytbeläggning.

Med Dynalyse Coat Weight Scanner kan belagd vikt (av färg, lack eller lim) eller fuktkvot bestämmas över en yta såsom vid produktion av kartong, mattor, papper och väv.

Paint Control är modulärt och används för process-övervakning samt dokumentation för att säkerställa rätt färgmängd på målad panel, lister eller motsvarande. I detta system kan ingå följande produkter, som också erbjudes separat: MC Pro 2400/2500 för mätning av inkommande fuktkvot i virkets hela tvärsnitt samt MC Pro 910 för mätning av ytfukten före målning.

Dynalyse Coat Weight Scanner

Coat Weight Scanner

Läs mer
Paint Control säkrar rätt färgmängd på panel

Paint Control

Läs mer
Mc Pro 910 mäter effektivt fuktinnehåll i olika material

MC Pro 910

Läs mer
MC Pro 2400 fuktmätare för tvärtransport i sågverk och hyvleri

MC Pro 2400

Läs mer

MC Pro 2500

Läs mer