Bioenergi

Dynalyse AB erbjuder fuktmätarna Smart NIR och Smart RF-proben som kan användas används för fuktkontroll. Smart NIR kan användas för att kontrollera fukt i pelletstillverking samt för inkommande flisbränsle till pannor, såväl i öppna transportband som slutna rör. Smart RF-proben kan användas i kontinuerliga flöden eller siloliknande behållare för kontroll av fukt.

910-webb

Smart NIR

Läs mer

Smart RF

Läs mer