Fuktmätning från råsortering till vidareförädling

Håll koll på virkets fuktkvot   Fuktmätning i råsortering inför torkning. Fuktmätning i torken. Fuktmätning för justerverk, hyvlerier, produktion av limträ och KL-trä. Tre viktiga länkar för träbearbetande industri att kontrollera för att uppnå en bra slutprodukt med god ekonomi. Dynalyse erbjuder Finna Sensors uppskattade fuktmätare sedan

Nydala Trä: Dynagrade Twin och MC Pro

Hållfasthetssortera virke före och efter hyveln   Nydala Trävaru AB uppdaterade nyligen sin Dynagrade Twin-lösning i sitt hyvleri och lade också till en automatisk fuktmätning med MC Pro 2400. En artikel publicerades nyligen i Jord och Skog i Blickpunkt, som berättar mer om Nydalas satsning samt även

Ek från skeppet Vasa uppmätt med vibrationsteknik

  Skeppet Vasas virkesegenskaper uppmätta   Skeppet Vasa förliste på sin jungfrufärd 1628 i Stockholms ström. Vasa bärgades 1961 och Vasamuseet i Stockholm visar nu upp ett unikt välbevarat skepp med få motsvarigheter i världen. Ekvirket har dock visat sig tagit skada av olika kemiska processer genom åren

Vi presenterar Dynalyse ’Coat Weight Scanner’

Dynalyse har tagit fram en scanner för inline-mätning av ytbeläggning i konverteringslinjer. Sensorn från Finna Sensors förflyttas över produktionslinjens bredd och mäter pålagd mängd vattenbaserad färg, lack eller lim. Den noggranna scannern integreras i befintliga linjer och har flera protokoll för datautbyte. Läs mer om

Dynalyse är nu en del av Dacke Industri

Vi kan med glädje meddela att Dynalyse nu ingår i industrikoncernen Dacke Industri. Dackes VD Lars Fredin: ”Dynalyse har varit framgångsrika bland annat tack vare kärnvärden som vi inom Dacke Industri värdesätter. Kvalitet, partnerskap och långsiktig lönsamhet. Vi är mycket glada över att välkomna Dynalyse till vår koncern”. Dynalyse VD

Fler möjligheter att integrera våra produkter med PLC

Alla våra produkter kan integreras med PLC på samma sätt. Idag kan vi använda Profinet, TCP/IP, RS232 och digitala reläer för att utbyta information med en PLC i en produktionslinje. Vi är också lyhörda för behov av andra sätt och fortsätter utveckla våra produkter för

Torkoptimering – undvik övertorkning

Optimera industriell torkning av virke   Dynalyse erbjuder flera verktyg i torksammanhang. Densigrader och Weighter används i råsorteringen för att fuktklassa virket för sortering i exempelvis 2 fuktklasser per vara och/eller bestämma medelfukten per fack. På det sättet får man ett bra ingående fuktvärde på det paket

Dynalyse i projekt om KL-trä på Linnéuniversitet

Professor Thomas Bader leder projektet "Större konkurrenskraft för KL-träbaserade byggsystem genom effektiv konstruktion och reducerat kolavtryck" på Linnéuniversitet. Målet med detta projekt är att öka konkurrenskraften för korslimmat trä som framtidens konstruktionsmaterial och att därmed bidra till en grön omvandling av byggbranschen. Dynalyse och flera

Uppdateringar, serviceavtal och ny supportfunktion

Vi erbjuder serviceavtal och uppdateringar av våra mjukvaror och system. Med exempelvis ett serviceavtal till Dynagrade och Precigrader säkerställs en optimal funktion och maximalt utbyte. Har du ett supportärende, klicka på Support längst ner på hemsidan, eller maila support@dynalyse.com, så kommer ditt ärende säkert fram dygnet runt.