Dynalyse förstärker sitt team med ny VD

Dynalyse koncept för hållfasthetssortering har gett resonans i sågverksindustrin i 25 år. Vi lägger nu till ytterligare 25 års kompetens genom utnämningen av vår nye VD Mats Wedell, med stor erfarenhet från internationell försäljning inom automationsindustrin. Dynalyse fortsätter att accelerera och genljuda i branschen för

MGP till Australien – vi har det ni behöver

Sortera virke i MGP för Australien   Vi har de system och den kunskap ni behöver för att producera och sälja virke klassat MGP för Australien. Kontakta oss så kan vi hjälpa er med framgångsrik export av hållfasthetssorterat virke! sales@dynalyse.se +46 - (0)31 44 86 32  

Precigrader i Holzkurier

Precigrader i Holzkurier 15/2021   "Hållfasthetssortering uppfyller global efterfrågan" är inledningen på denna artikel i senaste numret av Holzkurier (på tyska). Den fortsätter: "Med en sågvolym om 2.2 miljoner m3 / år är Ziegler Group i Plößberg / Tyskland bland de största världen. De har hållfasthetssorterat sitt

Ny representant för den ryska marknaden

Dynalyse representant i Ryssland   I Ryssland finns ett flertal Dynagrade och Precigrader för hållfasthetssortering av virke. Dessa har godkännande enligt EN14081 för ett flertal barrträslag avverkade i Ryssland från nordvästra Ryssland till Sibirien. Nu välkomnar vi Alexey Lobanov som ny representant för Dynalyse på den ryska marknaden.

Fuktmätning från råsortering till vidareförädling

Håll koll på virkets fuktkvot   Fuktmätning i råsortering inför torkning. Fuktmätning i torken. Fuktmätning för justerverk, hyvlerier, produktion av limträ och KL-trä. Tre viktiga länkar för träbearbetande industri att kontrollera för att uppnå en bra slutprodukt med god ekonomi. Dynalyse erbjuder Finna Sensors uppskattade fuktmätare sedan

Nydala Trä: Dynagrade Twin och MC Pro

Hållfasthetssortera virke före och efter hyveln   Nydala Trävaru AB uppdaterade nyligen sin Dynagrade Twin-lösning i sitt hyvleri och lade också till en automatisk fuktmätning med MC Pro 2400. En artikel publicerades nyligen i Jord och Skog i Blickpunkt, som berättar mer om Nydalas satsning samt även

Ek från skeppet Vasa uppmätt med vibrationsteknik

  Skeppet Vasas virkesegenskaper uppmätta   Skeppet Vasa förliste på sin jungfrufärd 1628 i Stockholms ström. Vasa bärgades 1961 och Vasamuseet i Stockholm visar nu upp ett unikt välbevarat skepp med få motsvarigheter i världen. Ekvirket har dock visat sig tagit skada av olika kemiska processer genom åren

Vi presenterar Dynalyse ’Coat Weight Scanner’

Dynalyse har tagit fram en scanner för inline-mätning av ytbeläggning i konverteringslinjer. Sensorn från Finna Sensors förflyttas över produktionslinjens bredd och mäter pålagd mängd vattenbaserad färg, lack eller lim. Den noggranna scannern integreras i befintliga linjer och har flera protokoll för datautbyte. Läs mer om