Precigrader

Maskinell hållfasthetssortering med Precigrader görs genom noggrann bestämning av E–modul och densitet för varje virkesstycke som passerar Precigrader, i takter upp till 180 bit/min.


Maskinell hållfasthetssortering av virke kan göras enligt flera produktstandarder. Typiska klasser i Europa är C18, C24, TR26 (UK) och C30 och i Nordamerika MSR-klasser såsom 1650 och 2100.

Noggrann bestämning av E-modul och densitet
Precigrader tar tillvara träråvarans potential på absolut bästa sätt genom en noggrann hållfasthetssortering. Den uppmätta dynamiska E-modulen ger ett noggrant estimat av statisk E-modul och hållfasthet. En noggrant uppmätt densitet ges tillsammans med hållfasthetsklass och E-modul som utdata till det mottagande styrsystemet.

Enkel och kostnadseffektiv hållfasthetssortering i tvärtransporterande linjer
Precigrader hållfasthetssorterar konstruktionsvirke och limträlamell, och installeras enkelt i tvärtransporterande linjer. Precigrader medger en effektiv sortering direkt i justerverk och hyvlerier. Utrymmeskravet är mindre än 2 meter av linjen. Den höga kapaciteten om upp till 180 medbringare per minut uppfyller kraven hos de flesta potentiella kunder.

Ett tryggt och beprövat system – enkel och pålitlig mätprincip
Den dynamiska mättekniken baseras på den långa erfarenheten med Dynagrade, som installerades redan 1997. Det första Precigrader-systemet installerades 2006, vartefter miljoner plankor har passerat också denna systemtyp. Patent hörande till systemet finns i flera olika länder.

En fjäderbelastad hammarmekanism aktiveras genom virkets tvärtransport. Vibrationerna som uppstår av hammarslaget fångas upp med hjälp av mikrofoner. Samtidigt sker mätning av längd och densitet. Virket vilar på särskilda glidstöd under själva mätningen. Systemet har få rörliga delar samt enbart passiva komponenter; faktorer som bidrar till systemets höga grad av tillgänglighet och låga servicekostnader.

Tillämpbarhet
Precigrader är utformad och godkänd för att uppfylla krav för hållfasthetssortering enligt flera olika standarder, såsom EN 14081 (klasser C24, C30, etc) som möjliggör CE-märkning i Europa, och MSR-sortering i Nordamerika (klasser 1650Fb*, 2100Fb*, etc.), samt för produktion av limträlameller enligt JAS för den japanska marknaden (klasser L125, L140, etc). Precigrader kan även användas för annan produktionskontroll där E-modul och/eller densitet är i fokus snarare än hållfasthetssortering.


Senaste nytt