MC PRO fuktmätare

KilnScout

Mäter virkets fuktkvot i virkestorkar – trådlös överföring
KilnScout är en innovativ trådlös fuktmätare för torkar, lämplig för såväl kammar- som vandringstorkar. Givaren visar virkets fuktkvot under hela torkprocessen, vilket gör att torkningen kan optimeras bättre. I en vandringstork kan beslut om paketflytning tas som funktion av fuktkvoten i sista paketet i första fasen och av fuktkvoten i sista paketet i sista fasen. Slutresultatet blir en jämnare leveransfuktkvot och generellt minskad torktid.

Fördelar
•    Trådlösa fuktgivare för kammar- och vandringstorkar
•    Noggrann mätning av fuktkvot och temperatur
•    Trådlös överföring upp till 30 meter
•    Skalbart system med 1 till 100 givare
•    Integreras enkelt i torkens styrsystem

MC Pro 1500

Fuktkvotsklassning i sågverkets råsortering – torkoptimering
MC Pro 1500 använder en innovativ pulsteknik för att göra multipla mätningar då en planka passerar över de beröringsfria givarna. Flera givare kan monteras bredvid varandra. Lämplig att använda för att klassificera virket i 2-3 olika fuktklasser inför torkning.

Fördelar
•    Beröringsfria givare
•    Mäter omgivningens klimat för att minimera behov av omkalibrering
•    Integreras enkelt i befintliga styrsystem
•    Tar hänsyn till virkets deformation och temperatur
•    Kapacitet över 200 medbringare/min

MC Pro 2400

Fuktkvotsmätning i tvärtransport i hyvleri, justerverk eller limträproduktion
MC Pro 2400 använder en innovativ pulsteknik för att göra multipla mätningar då en planka passerar över de beröringsfria givarna. Flera givare kan monteras så att virkets fuktkvot kan bestämmas längs hela virkesstycket för att bestämma leveransfuktkvot noggrant samt för att identifiera blöta delar (”wet pockets”) så att sådant virke kan sorteras bort eller trimmas.

Fördelar
•    Beröringsfria givare
•    Mäter omgivningens klimat för att minimera behov av omkalibrering
•    Integreras enkelt i befintliga styrsystem
•    Tar hänsyn till virkets deformation och temperatur
•    Certifierad för fuktkvotsmätning enligt EN-standard för limträ och fingerskarvning
•    Kapacitet över 200 medbringare/min

MC Pro 2500

Fuktkvotsmätning för längsmatning i hyvleri eller limträproduktion
MC Pro 2500 mäter automatiskt och rapporterar virkets fuktkvot i längsmatande linjer såsom hyvlerier; systemet använder en höghastighetsteknik som medger mätning i hastigheter åtminstone upp till 1000 m/min. MC Pro 2500 är ett noggrant system som mäter fuktkvot, virkestemperatur och virkets vertikala rörelse vid passagen. Som utdata kan väljas ett medelvärde/max-värde för hela virkesstycket och/eller varje uppmätt fuktvärde längs med virket (fuktprofil).

Fördelar
•    Beröringsfri givare
•    Mäter omgivningens klimat för att minimera behov av omkalibrering
•    Integreras enkelt i befintliga styrsystem
•    Tar hänsyn till virkets vertikala rörelse och dess temperatur
•    Certifierad för fuktkvotsmätning enligt EN-standard för limträ och fingerskarvning
•    Kapacitet upp till 1000 m/min

MC Pro 910

Ytfuktmätare i produktionslinje för olika material och produkter
Ytfuktmätare 910 mäter ytfukt i olika material och fraktioner. Tillämpningsområden: skivmaterial, spån, flis, pellets, papper, spannmål, kaffe, mjölkpulver, nötter, textil och många fler.

Fördelar
•    Mätområde 0-60%
•    Hög noggrannhet och repeterbarhet
•    Enkel kalibrering


Senaste nytt