Dynagrade

Maskinell hållfasthetssortering med Dynagrade är en kostnadseffektiv metod för att sortera ditt virke i vedertagna kvalitetsklasser, såsom C16, C18, C24, etc.


Maskinell hållfasthetssortering av virke kan göras enligt flera produktstandarder. Vanligt förekommande klasser i Europa är klasserna C18, C24 och C30 och i Nordamerika MSR-klasser såsom 1650 och 2100.

Snabb och rationell hållfasthetssortering för tvärtransport
Dynagrade är en utrustning för hållfasthetssortering av virke, som enkelt installeras vid tvärtransporterande linjer; såsom i justerverk och hyvlerier. Utrymmet som krävs av installationen är mindre än 2 meter av banans längd. Den maximala kapaciteten om 240 medbringare per minut uppfyller de flesta kunders prestandakrav.

Enkel mätprincip
A fjäderuppspänd stöt-mekanism (en slags hammare) i huvudenheten aktiveras av virkets tvärtransport. Hammarslaget genererar vibrationer i virket; ljudet som då alstras fångas upp av mikrofoner. Samtidigt mäts virkets längd av en laser-baserad längdmätare, alternativt tas in från styrsystemet. Virket ligger på särskilda rullstöd under själva mätningen, som görs under kontinuerlig drift.

Dynagrade är kompakt, robust, enkel att installera och att använda
Dynagrade kräver litet utrymme och har få rörliga delar och ingen drivning av något slag. Dessa egenskaper tillsammans med den tåliga utformningen gör att Dynagrade har hög tillgänglighet och låga underhållskostnader. En Dynagrade lever länge! Dynagrade kräver inga omställningar för olika dimensioner. Dynagrades sorteringsresultat uppvisar mycket hög repeterbarhet. Dynagrade har bevisat sin goda funktion i fler än 120 justerverk, hyvlerier och limträfabriker. Dynagrades unika lösning är patenterad i flera länder.

Bred acceptans
Dynagrade har testats och verifieras av olika oberoende provningsinstitut sedan 1996 för olika stnadarder. Dynagrade är godkänd enligt den europeiska standarden EN 14081 för maskinell hållfatshetssortering av konstruktionsvirke. Dynagrade är även godkänd i Kanada och USA. Dynagrade är också godkänd för sortering av limträlamell enligt europeisk standard och även japansk standard (JAS). Sortering i australienska MGP-klasser görs också idag i Europa för export till Australien.


Senaste nytt