Densigrader

Användningen av Densigrader ger en noggrann bestämning av virkets skrymdensitet i en takt på upp till 200 bitar/minut. Densigrader installeras enkelt i tvärtransporterande linjer.


Tillämpningar:

Optimera torkning av virkespartier.
Som underlag för förbättring av fuktmätning.
Andra separationsbehov med avseende på densitet.


Senaste nytt