Om oss

Dynalyse AB är ett innovativt bolag som är specialiserat på mätning av olika produkters kvalitetsaspekter i processlinjer. Typiska sökta egenskaper är hållfasthet, styvhet, densitet, fuktkvot, ytfukt och pålagd färgmängd.


En typ av kvalitetsaspekt är hållfasthetssortering av virke, till exempel i de europeiska klasserna C18, C24 och C30 eller i nordamerikanska MSR-klasserna såsom 1650 och 2100.

Vår egen teknikutveckling har utmynnat i flera produkter, exempelvis för hållfasthetssortering:

Dynagrade
Precigrader

mätsystem för densitet:

Densigrader

Dynagrade och Precigrader har installerats i mer än 170 sågverk, hyvlerier och limträfabriker i 10 länder. Dynagrade nr 1 installerades redan 1997 och är fortfarande igång hos Hilmer Andersson i Sverige. Produkterna vidareutvecklas successivt, integreras ihop med fuktmätare och har bra verktyg för digital rapportering.

Nyutvecklade produkter är en provrigg för böjprovning av virke – MT250, samt ett system för färgmängdskontroll – Paint Control.

Vi representerar också Finna Group i Europa och kan erbjuda en mängd olika typer av fuktmätare för olika applikationer.

Våra värderingar innebär ett starkt intresse för att vidmakthålla långsiktiga relationer med våra kunder, att erbjuda robusta och långsiktigt hållbara produkter samt att hela tiden vidareutveckla och marknadsanpassa våra produkter. Det sistnämnda innebär bland annat att vidmakthålla och utveckla acceptanser och godkännanden för hållfasthetssortering i olika länder över tid.

Vi är stolta över att arbeta med många av de bästa företagen inom träindustrin. Våra kunder har verk med produktionsvolymer från cirka 25.000 kbm, sågad eller hyvlad vara, upp till mycket stora volymer. Exempel på kunder är: Brinks Trä (SWE) Derome Timber (SWE) Domtar (CAN) Havesa Timber (FIN) JG Andersson (SWE) Moelven Timber (SWE, NOR) SCA Timber (SWE) Södra Timber (SWE) Stora Enso Timber (SWE) Versowood (FIN) Vida (SWE), Ziegler (DE). Deras marknader omfattar bland andra Europa, Japan och Nordamerika.


Senaste nytt