Precigrader

…är ett av våra innovativa och kostnadseffektiva system för kvalitetskontroll. Precigrader är gjord för hållfasthetssortering av virke i höga takter.

Mer om Precigrader

Välkommen till Dynalyse AB

Dynalyse AB är ett innovativt bolag som är specialiserat på mätning av olika produkters kvalitetsaspekter i processlinjer. Typiska sökta egenskaper är hållfasthet, styvhet, densitet, fuktkvot, ytfukt och pålagd färgmängd.
En typ av kvalitetsaspekt är hållfasthetssortering av virke, till exempel sortering i de europeiska klasserna C24, C30 och C40 eller de nordamerikanska MSR-klasserna såsom 1650 och 2100.


Precis hållfasthetssortering av virke

Maskinell hållfasthetssortering med Precigrader möjliggör bestämning av E-modul och densitet för att noggrant sortera virke i vedertagna kvalitetsklasser.

Veta mer

MC Pro fuktkvotsmätare

MC Pro fuktkvotsmätare för tvär- och längsmatande linjer.
MC Pro uppfyller noggrannhetskraven i EN-standarderna för limträ och fingerskarvninng.

Veta mer