Referenser

Derome valde att uppgradera från Dynagrade till Precigrader

”Vi beslutade oss för att uppgradera från Dynagrade till Precigrader för att öka vårt utbyte på C30. Utfallet varierar mellan dimension, längd och körningar. Men vi uppskattar att vid C30-körningar har vi idag 25% högre utbyte i medel än med Dynagrade.

 – Per Andersson, utvecklingschef, Derome, Okt 2018.

Moelvens limträfabrik i Töreboda valde MC Pro 2400

”Vi valde MC Pro till vår process vilket har gett oss en utrustning med stor driftsäkerhet och minimal tillsyn. Den är lätt att kalibrera och hantera för operatörerna i den dagliga produktionen.
Installationen och start av utrustningen fungerade bra , redan första dagen kunde vi använda den i produktionen.
Nu när vi använt den i några månader ser vi att utsorteringen fungerar bra efter inställda värden, vi utför endast stickprov för att kontrollera att mätprocessen fungerar som den ska.”
– Jan Andrén, Teknik chef, Moelven Töreboda, Oct 2015.

Vida Borgstenas hyvleri valde två MC Pro 2400

”MC Pro 2400 var lätt att installera, fungerar bra och klarar det mesta. Fuktmätarna ger fin återkoppling till torkskötarna. MC Pro 2400 är helt enkelt den mest kompletta fuktmätaren, enligt min mening.”
– Jimmie Bergkvist, Förädling, Vida Borgstena, Okt 2015.