Hållfasthetssortering – Virke

Dynalyse AB erbjuder produkter för hållfasthetssortering sedan 1995. Hållfasthetssorterat virke finns i Norden i olika klasser såsom C24, C30 och klasser för limträlamell (T14, T15 mfl). Hållfasthetssorterat virke tas effektivt fram med våra produkter Dynagrade och Precigrader.

Dynagrade revolutionerade branschen med dess kostnadseffektiva lösning för att effektivt klassa virket efter hållfasthet. Idag är Dynagrade och den senare tillkomna Precigrader väldigt utvecklade för en effektiv bestämning av hållfasthetsklass och medge en ökad automationsgrad. Precigrader är lämplig för att sortera virke i krävande hållfasthetsklasser. Precigrader sorterar virket lika effektivt också för hållfasthetssortering av rått virke. För justerverk och hyvlerier kommer Dynagrade och Precigrader naturligt in med deras unikt kompakta lösningar. Både Dynagrade och Precigrader är godkända enligt EN 14081 för hållfasthetssortering av virke, med en mängd framtagna sorteringskombinationer i t ex hållfasthetsklass C24, C30 m fl. Förutom EN 14081 används de också för att sortera virke enligt standarder i Australien, Japan, Kanada, Nya Zeeland och USA. MT250 används för kundens egna lab-tester i samband med hållfasthetssortering och verifierande provning av hållfasthet och E-modul enligt vissa länders standarder (EN 14081 m. fl). Data Report sammanställer sorteringsresultat till en helt digital rapport.

dynagrade_webb

Dynagrade

Läs mer
precigrader_hr_webb

Precigrader

Läs mer
mt250_webb

MT250

Läs mer
datareport_webb

DataReport

Läs mer