Fuktmätare Smart NIR
MC Pro 910

MC Pro 910 (Smart III NIR) är en noggrann och mycket robust beröringsfri fuktmätare som är lämplig för en mängd olika material och tillämpningar.

Fuktmätaren har en NIR-sensor som mäter ytfukt på maximalt 1-3 mm djup i materialet, beroende på ytans karaktär. Exempel på tillämpningar: spån och flis, pulver (läkemedel, kaffe, djurfoder) och granulat (gipsråvara, nötter, sand), och andra ytor eller skivor (papper, mattor, byggskivor). Den innovativa tekniska lösningen hos vår NIR-sensor gör den mycket robust, noggrann och repeterbar i sin fuktmätning över tid.

Ange ditt telefonnummer eller E-postadress nedan, så kontaktar vi dig så fort vi kan. Dina uppgifter sparas efter kontakt enbart efter ditt medgivande.

Industriell fuktmätare (NIR) för produktionslinjer för olika material och produkter

Fuktmätaren 910 (Smart NIR III) mäter ytfukt med en NIR-sensor i olika material och fraktioner. För ett homogent pulver eller granulat ger denna fuktkvotsmätning ett mycket noggrant resultat. Tillämpningsområden: skivmaterial, spån, flis, pellets, papper, spannmål, kaffe, mjölkpulver, nötter, textil och många fler.

Finna Groups MC Pro 910 (Smart III NIR) har installerats i en mängd verk runt om i världen. Sammantaget finns hundratals system av denna typ av NIR-sensor från Finna Group installerade för industriell in-line-mätning av fukt.

Läs mer »


Fördelar

 • Mätområde 0-60%
 • Hög noggrannhet och repeterbarhet tack vare unik lösning
 • Enkel kalibrering

Visa mindre

PC-baserad användarvänlig mjukvara.
Driftsdata visas i diagram som sedan kan skapas rapporter för.
SQL-databas för lagring av data och hämtning av tidigare resultat.

 • Mätområden; Min 0 – 0,1%, Max 0 – 60 %
 • Noggrannhet; beroende på mätområde; ±0,02% to ±0,2%
 • Repeterbarhet; inom ±0,1%-enhet
 • Uppdateringsfrekvens; 50 värden/s
 • Kalibreringsfunktion med upp till 7 intervall
 • Avstånd till märobjekt; 230 mm ± 25 mm
 • Yta som mäts: 1 cm2
 • Maximalt djup: 1 mm
 • CE, RoHS

Kontakta oss

Danmark, Norge & Sverige

Finland, Estland, Lettland, Litauen, Polen & Ryssland

Kanada & USA

Schweiz, Tyskland & Österrike