Fuktmätare
MC Pro 910

MC Pro 910 (Smart III NIR) är en noggrann och mycket robust beröringsfri fuktmätare som är lämplig för en mängd olika material och tillämpningar.

Den mäter ytfukt på maximalt 1 mm djup i materialet, beroende på ytans karaktär. Exempel på tillämpningar: spån och flis, pulver (läkemedel, kaffe, djurfoder) och granulat (gipsråvara, nötter, sand), och andra ytor eller skivor (papper, mattor, byggskivor). Dess innovativa tekniska lösning gör den mycket robust, noggrann och repeterbar i sin mätning över tid.

Ange ditt telefonnummer eller E-postadress nedan, så kontaktar vi dig så fort vi kan.

Ytfuktmätare i produktionslinje för olika material och produkter

Ytfuktmätare 910 mäter ytfukt i olika material och fraktioner. Tillämpningsområden: skivmaterial, spån, flis, pellets, papper, spannmål, kaffe, mjölkpulver, nötter, textil och många fler.

Finna Groups MC Pro 910 (Smart III NIR) har installerats i en mängd verk runt om i världen. Sammantaget finns hundratals system av denna typ från Finna Group installerade för industriell in-line-mätning av fukt.

Läs mer »


Fördelar

 • Mätområde 0-60%
 • Hög noggrannhet och repeterbarhet
 • Enkel kalibrering

Visa mindre

PC-baserad användarvänlig mjukvara.
Driftsdata visas i diagram som sedan kan skapas rapporter för.
SQL-databas för lagring av data och hämtning av tidigare resultat.

 • Mätområden; Min 0 – 0,1%, Max 0 – 60 %
 • Noggrannhet; beroende på mätområde; ±0,02% to ±0,2%
 • Repeterbarhet; inom ±0,1%-enhet
 • Uppdateringsfrekvens; 50 värden/s
 • Kalibreringsfunktion med upp till 7 intervall
 • Avstånd till märobjekt; 230 mm ± 25 mm
 • Yta som mäts: 1 cm2
 • Maximalt djup: 1 mm
 • CE, RoHS

Kontakta oss

Danmark, Norge & Sverige

Finland, Estland, Lettland, Litauen, Polen & Ryssland

Kanada & USA

Schweiz, Tyskland & Österrike