Trådlös fuktmätare för virkestorkar
KilnScout

KilnScout är ett mycket effektiv trådlös fuktmätare för torkoptimering i såväl kammartorkar som vandringstorkar.
Kiln Scout är ett noggrant trådlöst system för mätning av den faktiska fuktkvoten i virket under torkningen – varje sensor mäter fuktkvoten i ungefär 1 m3 virke under torkprocessen, med en noggrannhet inom 1%-enhet.

Med den trådlösa fuktmätaren Kiln Scout kan man säkert avgöra när den avsedda fuktkvoten uppnåtts och torkprocessen är färdig. Erfarenheten visar på ett ökat virkesflöde genom torkarna på 5%-10%!

Ange ditt telefonnummer eller E-postadress nedan, så kontaktar vi dig så fort vi kan. Dina uppgifter sparas efter kontakt enbart efter ditt medgivande.

Mäter virkets fuktkvot i virkestorkar – trådlös överföring

KilnScout är en innovativ trådlös fuktmätare för torkar från amerikanska Finna Group. Fuktmätare Kiln Scout är lämplig för såväl kammar- som vandringstorkar. Kiln Scout visar virkets fuktkvot under hela torkprocessen, vilket gör att torkningen kan optimeras bättre. I en vandringstork kan beslut om paketflytning tas som funktion av fuktkvoten i sista paketet i första fasen och av fuktkvoten i sista paketet i sista fasen. Slutresultatet blir en jämnare leveransfuktkvot och generellt minskad torktid.

Läs mer »


Fördelar

  • Trådlösa fuktmätare för kammar- och vandringstorkar
  • Noggrann mätning av fuktkvot och temperatur
  • Trådlös överföring upp till 30 meter
  • Skalbart system med 1 till 100 givare
  • Integreras enkelt i torkens styrsystem
  • Push-mail funktion skickar meddelande till exempelvis truckförare när en torksats är färdig.
  • Man behöver inte avbryta en torkning för att kontrollera faktisk fuktkvot i virket, som man ofta gör i en kammartork.

Visa mindre

Varje sensor täcker ∼1 m³ virke.
Lämplig för såväl kammartork som vandringstork.
Noggrannhet typiskt inom 1% (standardavvikelse)
Integreras med vanligt förekommande styrsystem
Push-mail när en torksats är färdig.
PC-baserad användarvänlig mjukvara
Driftsdata visas i diagram som sedan kan skapas rapporter för.
SQL-databas för lagring av data och hämtning av tidigare resulat.

Driftstemperatur: -40°C till +125°C
Data uppdateras var 5:e minut
Utbytbara litiumbatterier med minst 6 månaders driftstid.
Sensorstorlek: 180 mm (L) x 80 mm (W) x 42 mm (D)
Tillhörande storlek på mätplattor: paketbredd x ∼300 mm
Avstånd mellan plattor: ∼1 meter
CE, RoHS

Kontakta oss

Danmark, Norge & Sverige

Finland, Estland, Lettland, Litauen, Polen & Ryssland

Storbritannien & Irland

Kanada & USA

Schweiz, Tyskland & Österrike