Trådlös fuktmätare för virkestorkar
KilnScout

KilnScout är en mycket effektiv och trådlös fuktmätare som mätverktyg för industriell torkoptimering i såväl kammartork som vandringstork.
Kiln Scout är en trådlös fuktmätare för mätning av faktisk fuktkvot i virke under hela torkningen – varje sensor mäter aktuell fuktkvot och temperatur för ungefär 1 m3 virke, med en noggrannhet hos slutgiltig fuktkvot inom 1%-enhet. Loggning av temperatur visar också att virket garanterat har utsatts för tillräcklig värme under en viss tid med tanke på exportkrav.

Med trådlös fuktmätare kan man även i en vandringstork säkert avgöra när den avsedda fuktkvoten uppnåtts och torkstyrningen kan flytta fram alla paket. Data från Kiln Scout används då för att ta beslut om flyttning av paket ut ur torken men också på basis av virkets fuktkvot i en viss position i torken.

Med trådlös fuktmätare i en kammartork kan processen kontrolleras utan att avbryta torkprogrammet i förtid och genomföra så kallade hot checks av fukten.

Erfarenheten visar på ett ökat virkesflöde genom torkarna på 5%-10%!

Ange ditt telefonnummer eller E-postadress nedan, så kontaktar vi dig så fort vi kan. Dina uppgifter sparas efter kontakt enbart efter ditt medgivande.

Mäter virkets fuktkvot i virkestorkar – trådlös överföring

KilnScout är en innovativ trådlös fuktmätare för torkar från amerikanska Finna Group. Fuktmätare Kiln Scout är lämplig för såväl kammar- som vandringstorkar. Kiln Scout visar virkets fuktkvot under hela torkprocessen, vilket gör att torkningen kan optimeras bättre. I en vandringstork kan beslut om paketflytning tas som funktion av fuktkvoten i sista paketet i första fasen och av fuktkvoten i sista paketet i sista fasen. Slutresultatet blir en jämnare leveransfuktkvot och generellt minskad torktid.

Läs mer »


Fördelar

  • Trådlösa fuktmätare för kammar- och vandringstorkar
  • Noggrann mätning av fuktkvot och temperatur
  • Trådlös överföring upp till 30 meter
  • Skalbart system med 1 till 100 givare
  • Integreras enkelt i torkens styrsystem
  • Push-mail funktion skickar meddelande till exempelvis truckförare när en torksats är färdig.
  • Man behöver inte avbryta en torkning för att kontrollera faktisk fuktkvot i virket, som man ofta gör i en kammartork.

Visa mindre

Varje sensor täcker ∼1 m³ virke.
Lämplig för såväl kammartork som vandringstork.
Noggrannhet typiskt inom 1% vid slutfuktkvot (standardavvikelse)
Integreras med vanligt förekommande styrsystem
Push-mail när en torksats är färdig.
PC-baserad användarvänlig mjukvara
Driftsdata visas i diagram som sedan kan skapas rapporter för.
SQL-databas för lagring av data och hämtning av tidigare resulat.

Driftstemperatur: -40°C till +125°C
Data uppdateras var 5:e minut
Utbytbara litiumbatterier med minst 6 månaders driftstid.
Sensorstorlek: 180 mm (L) x 80 mm (W) x 42 mm (D)
Tillhörande storlek på mätplattor: paketbredd x ∼300 mm
Avstånd mellan plattor: ∼1 meter
CE, RoHS

Kontakta oss

Danmark, Norge & Sverige

Finland, Estland, Lettland, Litauen, Polen & Ryssland

Storbritannien & Irland

Kanada & USA

Schweiz, Tyskland & Österrike